Partyverhuur

Spelenverhuur

Volleybalnet

Prijs: 20,00
Maximaal beschikbare aantal: 1
Artikelnummer: 105

Aanvragen

Max.: 1

Omschrijving

Volleybalnet

Compleet volleybalnet met lijnen en volleybal.

Het spelletje

Wanneer een team de bal op de grond van de tegenstander krijgt, de bal door de tegenstander buiten de lijnen wordt geslagen, of er een fout wordt gemaakt die wordt bestraft door de scheidsrechter, krijgt het de opslagbeurt.

Die duurt totdat de tegenstander scoort.

De bal wordt in het spel gebracht door de serveerder door middel van een opslag of serve vanachter de achterlijn: de bovenhands geslagen opslag of de sprongservice.

Op recreatieniveau en bij de jeugd wordt ook wel de onderhandse opslag gebruikt.

De opgeslagen bal moet over het net in het veld van de tegenstander belanden.

Een vrij nieuwe regel is dat wanneer de bal wel het net raakt, maar er overheen gaat, het spel gewoon doorloopt.

Een van de veldspelers van de ontvangende partij vangt de geserveerde bal met naast elkaar gestrekte onderarmen op. In het hedendaagse volleybal mogen deze ook ‘ bovenhands ‘ gespeeld worden.

Gewoonlijk wordt de bal doorgespeeld naar een spelverdeler.

Komt de bal op de grond, wordt hij buiten de lijnen of in het net geslagen of fout geretourneerd, dan gaat de opslagbeurt naar de tegenstander, ongeacht de wijze van puntentelling.

De spelverdeler, een speler met een goede techniek en een uitstekend spelinzicht, staat in de rally iets rechts van het midden voor het net, of zorgt dat hij of zij daar komt te staan wanneer de bal van de tegenstander ontvangen is.

Die speelt de bal meestal door naar een van de aanvallers de set-up (opzet) genoemd.

Tevens kan de spelverdeler de set-up geven aan een van de achterspelers, deze kunnen een zogenaamde “3-meteraanval” uitvoeren.

Dit houdt in dat ze net als de voorspelers alle ballen mogen slaan zolang de aanval (en de afzet) maar achter de 3-meterlijn gebeurt.

Binnen deze 3-meterlijn mogen de achterspelers alleen balcontact hebben als ze met beide benen op de grond staan. Een uitzondering voor de achterspelers is de libero die nooit vanuit het achterveld een aanvallende actie mag uitvoeren.

De aanvaller die de bal krijgt toegespeeld tikt of slaat de bal over het net naar de grond.

Meestal wordt de smash toegepast, een harde klap met de vlakke hand, waarbij het balcontact zo kort mogelijk moet zijn.

Soms kan of moet de bal getikt worden, bijvoorbeeld als de opzet niet goed is voor een smash, of als de aanvaller over de verdediging heen wil spelen.

De verdediging moet de bal van de grond zien te houden en doet dat gewoonlijk door een blok te vormen: een, twee of drie spelers springen tegelijk en naast elkaar met gestrekte armen en handen op, om de tegenstander te beletten de bal over het net heen te slaan/tikken.

De kunst is om op het juiste moment en precies tegelijkertijd te springen, en natuurlijk op de plek waar de bal geslagen wordt.

Blokkeren kan aanvallend zijn, waarbij de bal direct teruggaat naar het veld van de tegenpartij, of verdedigend, waarbij de bal zoveel mogelijk wordt vertraagd zodat deze door een teamgenoot makkelijker kan worden gespeeld.

Puntentelling volleybal

Binnen de Nederlandse competitie wordt Het Rally Point Systeem toegepast.

Dit systeem is in het jaar 2000 ingevoerd om het spel aantrekkelijker te laten verlopen.

Het komt er op neer dat iedere rally resulteert in een punt voor een van beide teams.

De set eindigt als een team 25 punten heeft behaald en minstens twee punten meer heeft dan de tegenstander, dus als de stand 25-24 is wordt er tot 2 punten verschil doorgespeeld.

Een eventuele vijfde set gaat tot 15 punten met twee punten verschil.

Voorheen werd er gewerkt met een ander systeem.

Hierbij kon alleen het serverende team een punt scoren.

Als het niet serverende team de rally wint, krijgt het wel de opslag, maar geen extra punt.

Een set eindigt bij 15 punten met twee punten verschil.

Vanaf begin jaren ’90 is het oude systeem langzaam overgegaan naar het nieuwe systeem, te beginnen met alleen de vijfde set op internationaal niveau tot uiteindelijk alle sets tot op het laagste nationale niveau.

Bij beide systemen is het zo dat het team dat het voorgaande punt gewonnen heeft, de volgende opslag krijgt (behalve bij het begin van een set).